logo
title
Cập nhật ngày: 30/01/2023
Ngày 18/01/2023, Sở du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 04/QĐ-SDL-TTHC về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty Cổ phần Du ...
Cập nhật ngày: 17/01/2023
Ngày 06/01/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 25/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Hành ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 26/12/2022, Sở du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 111/QĐ-SDL-TTHC về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty Cổ phần Du ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 22/12/2022, Sở du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 110/QĐ-SDL-TTHC về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH Du lịch ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 19/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2138/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 12/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2086/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 12/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2081/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 12/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2080/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 07/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2031/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần ...
Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 28/11/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 1982/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đà ...